KPSS Şifreleri – Kısa Kodlamaları

KPSS Şifeleri ve Kodlamaları

KPSS Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık, Anayasa için hazırlanmış 55 adet kısa kodlamalar. Yanlış yaptığınız soruların şifrelerini öğrenerek tekrar karşılaştığınızda aklınızda kalarak soruları yanlışmanızın önüne geçebilir. KPSS şifreleri en çok karşılaşılan sınavda gelebilecek soruların olduğu yerlere göre hazırlanmıştır. Umarım takipçilerimize faydalı olmuştur 🙂

Anayasaya giren ve korunmakta olan kanunlar?

Şifre (BuGuMuSYaSiTuT)
Borclar
Giysi
Medeni
Şapka
Yeni Türk Alfabesi
Soyadı
Tekke ve zaviye
Tevhid-i Tedrisat

G-8 ülkeleri hangileridir?

Şifre (AFAKiRiJ)
ABD
Fransa
Almanya
Kanada
İngiltere
Rusya
İtalya
Japonya

D-8 ülkeleri (Gelişmekte olan ülkeler)

Şifre (BENiM TiPiM)
Bangladeş
Endonezya
Nijerya
İran
Mısır

Türkiye
Pakistan
Malezya

“Nabucco projesine” ortak olan ülkeler?

Şifre (TAMBAR)
Türkiye
Avusturya
Macaristan
Bulgaristan
Almanya
Romanya

Kamu Hukukunun dalları nedir?

Şifre (CiViYAD)
Ceza hukuku
İdare hukuku
Vergi hukuku
İcra iflas hukuku
Yargılama hukuku
Anayasa hukuku
Devletler genel hukuku

AB Kurucu ülkeleri hangileridir?

Şifre (FB HALi)
Fransa
Belçika
Hollanda
Almanya
Lüksemburg
İtalya

Marmara Bölgesinde yetişen ürünler nedir?

Şifre (SAP)
Şeftali
Ayçiceği
Pirinç

Akdeniz Bölgesinde yetişen ürünler nedir?

Gül
Seracilik
Narenciye
Muz
Soya
Fasülyesi
Sebzecilik
Mısır
Yer fıstığı

Ege Bölgesinde yetişen ürünler nedir?

Şifre (ZUHTi)
Zeytin
Üzüm
Haşhaş
Tütün
İncir

Önemli tektonik göller?

Şifre (MUSiBET)
Manyas Gölü
Ulubat Gölü
Sapanca Gölü
İznik Gölü
Beyşehir Gölü
Eğirdir Gölü
Tuz Gölü

Fırat Nehri üzerinde bulunan barajlar hangileridir?

Şifre (KAK)
Keban Barajı
Atatürk Barajı
Karakaya Barajı

Kızılırmak üzerinde bulunan barajlar hangileridir?

Şifre (HoKKA)
Hirfanlı Barajı
Kesikköprü Barajı
Kapulukaya Barajı
Altınkaya Barajı

Yeşilırmak üzerinde bulunan barajlar hangileridir?

Şifre (HAS)
Hasan Uğurlu Barajı
Almus Barajı
Suat Uğurlu Barajı

İç Anadolu’da yetişen ürünler nedir?

Şifre (BESPAY)
Buğday
Elma
Şekerpancarı
Patates
Arpa
Yeşil mercimek

Ülkemizde demir çıkarılan yerler?

Şifre (FETiHDE)
Farasa
Eymir
Torbalı
İskenderun
Hekimhan
Divriği
Ereğli

Ülkemizdeki bakır madenleri nerede bulunur?

Şifre (KADER)
Kastamonu-küre
Artvin-murgul
Diyarbakır-ergani
Elazığ-maden
Rize-çayeli

Bor madeninin çıkarıldığı yerler?

Şifre (BEBEK)
Balıkesir: (bigadic, susurluk)
Eskişehir: (seyitgazi)
Bursa: (mustafa kemal paşa)
Eskişehir: (seyitgazi)
Kütahya: (emet)

Türkiye’de etkili olan soğuk yerel rüzgarlar?

Şifre (KaYıP)
Karayel
Yıldız
Poyraz

Türkiye’de etkili olan sıcak yerel rüzgarlar?

Şifre (SaKaL)
Samyeli
Kıble
Lodos

Türkiye’de ki petrol rafineleri nerededir?

Şifre (KiBiM)
Kırıkkale
İzmir
Batman
İzmit
Mersin

Alüvyal set gölleri hangileridir?

Şifre (BUMKEM)
Bafa
Uzungöl
Moğan
Köyceğiz
Eymir
Marmara

Heyelan set gölleri hangileridir?

Şifre (SAY)
Sera
Abant
Yedigöller

İç Anadolu bölgesindeki platolar hangileridir?

Şifre (HUCOB)
Haymana
Uzun yayla
Cihanbeyli
Obruk
Bozok

Taşınmış topraklar hangileridir?

Şifre (MAL)
Moren
Alüvyon
Los

Dağ eteği ovaları nerelerde yaygındır?

Şifre (BAM)
Bursa
Akşehir
M

Doğu Anadolu’daki platolar hangileridir?

Şifre (AKE)
Ardahan
Kars
Erzurum

Berlin anlatşmasıyla Rusya’ya verilen yerler?

Şifre (KAB)
Kars
Ardahan
Batum

Lozanda TBMM’nin istediği gibi sonuçlanan konular?

Şifre (MUHABIR)
MUsul
HAtay
Boğazlar
IR İstanbul Rum patrikhanesi durumu

Zararlı cemiyetler?

Şifre (TAMEK)
Taşnak hinçak
Alyans israilit ceniyeti
Mavri mira cemiyeti
Etnik-i eterya cemiyeti
Kardos cemiyeti(pontus-rum)

Lozan’da Atatürk’un asla taviz verilmemesini istediği konular?

Şifre (KEM)
Kapitülasyonlar
Ermeni sorunu
Misaki milli sınırları

Mısır’da kurulan Türk-İslam devletleri?

Şifre (TEMA)
Tolunoğulları
Eyyubiler
Memlükler
Akşitler

1. Dünya savaşından sonra yapılan ateşkeslerin kronolojik sıralaması?

Şifre (SeMaVeR)
Selanik ant. (Bulgaristan)
Mondros. (Osmanlı)
Villa queste (Avusturya-Maceristan)
Rethendes (Almanya)

1. Dünya savaşında kurulan yeni uluslar?

Şifre (PALYaCoM)
Polonya
Avusturya
Letonya
Yugoslavya
Çekaslovakya
Macaristan

Atatürk’ün kurulusunda rol oynadığı yayınlar?

Şifre (AHiM)
Anadolu ajansı
Hakimiyet-i milliye
İrade-i milliye
Minber

Terakki perver cumhuriyet fırkasi kurucuları kimdir?

Şifre (KARAR)
Kazım
Ali fuat
Refet
Adnan
Rauf

Atatürk Döneminde dış politika 1. dönem (1923-1930)

Şifre (AYNI)
Ankara savaşı
Yabancı okullar
Nüfus mübadelesi
Irak sınırı

Atatürk’un Çanakkale’de savaştığı cepheler?

Şifre (CAKAS)
Conkbayırı
Arıburnu
Kireç tepe
Anafartalar
Seddulbahir

2. Dünya savaşı hangi devletler arasında oldu?

Şifre (JiBAR ARiF)
Japonya
İtalya
Bulgaristan
Almanya
Romanya

ABD
Rusya
İngiltere
Fransa

Türklerin kullandığı takvimler

Şifre (OH CRM)
Oniki hayvanlı takvim
Hicri takvim
Celali takvim
Rumi takvim
Miladi takvim

Osmanlı’ya başkentlik yapmış şehirler hangileridir?

Şifre (BESii)
Bursa
Edirne
Söğüt
İznik
İstanbul

2. Balkan Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalar nedir?

Şifre (ABi)
Atina Ant.
Bükres Ant.
İstanbul Ant.

Cumhuriyet rejimine karşı yapılan eylemler

Şifre (MiS)
Menemen olayı
İzmir suikasti
Seyh sait isyanı

Halkçılık ile ilgili inkilaplar

Şifre (ASK)
Aşar vergisinin kaldirilmasi
Soyadı kanunu
Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

İtalya’ya verdiğimiz topraklar

Şifre (BOT)
Bingazi
Oniki Ada
Trablusgarb

Milli mücadele karşıtı yayın yapan bazı basın-yayın kuruluşları

Şifre (PUTAA)
Peyam-i sabah
Ümit dergisi
Türkçe İstanbul
Alemdar
Aydede

1. Meşrutiyet dönemi yayın organları

Şifre (MUHiT)
Muhbir
Ulum
Hürriyet
İcret
Tercuman-i Ahval

2. Meşrutiyet Cemiyet Aydınları

Şifre (HATiCE)
Hasan Tosun
Abdullah Cevdet
Talat Paşa
İsmail Canpolat
Cemal Paşa
Enver paşa

1. Meşrutiyet cemiyet aydınları

Şifre (ZAMAN)
Ziya paşa
Ahmet mihat
Mustafa fazil paşa
Ali suavi
Namık kemal

2. Mahmut dönemi ıslahatları

Şifre (MEMUR)
Müsadere kalktı
Eskinci ocağı kuruldu
Maarif-i adliye kuruldu
Ulum-u bedebiyat kuruldu
Resmi kıyafet memura zorunlu kılındı

Şifre (TABiP)
Takvimi vaka-i çıkarıldı
Asakir-i mansure-i muhammediye yenicerinin yerine kurudu
Balkanlar nazırlıklar kuruldu
İlk nüfus sayımı yapıldı
Posta teşkilatı kuruldu

Şifresiz (S.S.M.M.O.V)
Senedi ittifak imzalandı
Sekbani cedit kuruldu
Muhtarlıklar kuruldu
Memura maaş baglandı
Öğrenci gönderildi yurt dışına
Valay-i Ahkam-i adliye kuruldu

1. Balkan Savaşına katılan devletler

Şifre (BAKS)
Bulgaristan
Arnavutluk
Karadağ
Sırbıstan

Balkan Antantına katılan ülkeler

Şifre (TaYYaR- T.Y.Y.R)
Türkiye
Yunanistan
Yugoslavya
Romanya

Sadabat paktına katılan ülkeler

Şifre (Atatürk ilke Inkilap Tarihi – A.i.I.T)
Afganistan
İran
Irak
Türkiye

Tanzimat fermanının içeriği

Şifre (EVRAK)
Eşitlik
Vergi
Rüşvet
Askerlik
Koruma

Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapmış şehirler

Şifre (KiN)
Konya
İznik
Nigde

Konya’daki tarihi eserler

Şifre (KASiS)
Karatay Medresesi
Alaaddin Cami
Sırçalı Medresesi
İnce minareli Medrese

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*